Jiří Votruba

O nevděčném kuřátku
Ilustrace k pohádce
Galen, 2008
48