Jiří Votruba

Chytrý uhlíř
Ilustrace k pohádce
Galen, 2008
46