Jiří Votruba

Kdo jinému jámu kopá
Ilustrace ke knize
Práh, 2013
161