Jiří Votruba

Kafka jenseits Der Tür
Ilustrace pro divadelní hru
Logensaal, Hamburg, 2011
118