Jiří Votruba

Click here
ilustrace - tužka na papíře, počítačově vybarveno
03