Jiří Votruba

Labutí jezero
Digitální úprava a tisk
2007
87