Jiří Votruba

Tayeb Saleh
Digitální úprava a tisk
2008
85