Jiří Votruba

Olga a Václav Havlovi, Výbor dobré vůle
2019
267