Jiří Votruba

Výroční zpráva Výboru dobré vůle
Ilustrace
2017
251