Jiří Votruba

Oficiální plakát české expozice
Expo 2005 – Aichi
23