Jiří Votruba

Arnold Schönberg
Pohlednice
2011
115