Jiří Votruba

XXV. Světový kongres Mezinárodní angiologické unie
Plakát
105